Jubileum 25j Molenrestauratie (en dus behoud van) Windkorenmolen De Leeuw

25 jaar jubileum molenrestauratie windkorenmolen de Leeuw, Lettele (Oude Molen)

Het was 1990 toen twee burgemeesters (Van den Bergh van Diepenveen en Weierink van Bathmen) samen de grondig gerestaureerde Windkorenmolen de Leeuw weer in gebruik stelden voor het oorspronkelijke doel: het malen van graan tot meel. De molen was voor afbraak behoed. Om zover te komen hadden in de jaren daarvoor talloze vrijwilligers, verenigingen en ook de gemeentebesturen zich niet onbetuigd gelaten om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. Op het moment van ingebruikstellen werd Tonnie Moes de molenaar en heeft hij samen met de Stichting Windkorenmolen de Leeuw en de vele vrijwilligers van de Vrienden van de Molen, dit prachtige rijksmonument tot op de dag van vandaag in stand weten te houden.
Vanwege dit 25-jarig jubileum bereiden we als bestuur van de Stichting Windkorenmolen de Leeuw een grote manifestatie voor rond de Open Monumentendagen van 2015, die deze keer gehouden worden op 12 (tevens Overijsselse Molendag) en 13 september.
En een grote en grootse manifestatie kan het worden als wij de ambitieuze plannen kunnen uitvoeren die we aan het voorbereiden zijn. De voorziene programmaonderdelen zijn ook te lezen in de agenda en de Nieuwsbrief nr 9 

Copyright 2013, Vrienden van de Molen.