Penningmeester Tonny in 't Hof geridderd.

Op 8 oktober 2017 is de penningmeester van onze Stichting Windkorenmolen De Leeuw geridderd. In een volle dorpskerk speldde burgemeester Andries Heidema de versierselen op en meldde dat 'de koning het hem had behaagd' Tonny te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor dat uitreiken van de versierselen liet de burgemeester een hele lijst van vrijwilligersactiviteiten van Tonny uit de laatste 25 jaar de revue passeren.Hieronder natuurlijk ook de verdiensten die Tonny als penningmeester en mede-bestuurslid voor de Windkorenmolen De Leeuw al sinds 2003 heeft. Deze huldiging was gecombineerd met een concert van jeugdige musici, georganiseerd door de Muziekkring Bathmen. Daardoor en door de mogelijkheden tot feliciteren bleef het de hele middag gezellig in de kerk rond de hoofdpersoon van vandaag Tonny in 't Hof. 
Voor enkele foto's klik hier

Copyright 2013, Vrienden van de Molen.